Prečo od nás kuchynské linky?

 1. Domáca výroba s 13 ročnou skúsenosťou, predajňa v osobnom vlastníctve
  /aj po rokoch nás tu stále nájdete, možnosť doobjednávky/
 2. Poradenstvo a návrh kuchynskej linky ZDARMA
 3. Vymeranie priamo u zákazníka, technický nákres sietí
  /voda, plyn, elektrika/ ZDARMA
 4. Dovoz a vynáška kuchynských liniek ZDARMA
 5. Výroba na mieru, vyrábame skrinky podl'a požiadaviek zákazníka a možnosti
  rozmeru daného priestoru /bez príplatku za atyp/
 6. Materiály od renovovaných dodávatel'ov od TRACHEA, EGGER, Kaindl, Duropal, BLUM
  /slovenské, české, rakúske a nemecké firmy/, NESPOLUPRACUJEME S POĽSKÝMI FIRMAMI!
 7. Skrinky dodávame vyhotovené, NIE rozobrané v doskách - GARANCIA MONTÁŽE ZA JEDEN DEŇ!
 8. Termín dodania do mesiaca
 9. Záručná doba 5 ROKOV
 10. Ponuka d'alšieho tovaru - jedálenské stoly, stoličky, skrinky na mieru, barové pulty, komody,
  vstavané šatníky - záruka rovnakého farebného a materiálového prevedenia napr. ku kuchynskej linke
 11. NEPOROVNÁVAJTE ZĽAVY - POROVNÁVAJTE CENY, KVALITU A RÝCHLOSŤ